Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12306/2403
Title: Methali za wanyankole na mafunzo yake kwa vijana wilayani mfano; Bushenyi Na
Authors: Thursday, Herbert
Keywords: wanyankole
Mafunzo
Bushenyi
Issue Date: Aug-2018
Publisher: Kampala International University, College/School of Education
Abstract: Ningependa kumshukuru babarigu l3wana 1~nos Mirembe na mamangu Keskulu Robinah kwa kunilipia karo hadi chuo kikuu na Mungu awabariki. Hali kadhalika, ningcpcnda kumshukuru kaka zangu Wilber Nuwagaba na Kanycsgyc Allan na dada zangu Ndihukirc Adrinc na Atuhairc Christine pamoja na rafiki zangu kwa rnaornbi yao dhidi ya mafanikio yangu. Pia, ningcpcnda kuwashukuru wahadhiri walionifundisha. Kwanza ningependa kumshukuru mkuu wa idarn ya i~limu ya Kiswahili 13i. Mutcnyo Aidah na msirnarnizi wangu l3wana Aiukunda l~d~vinc miongoni mwa wahadhiri wengine. Ningependa pin kuwashukuru wale waliojitolca kuisoma na kuhakiki tasnifu yangu wakiwcn-io i3w.FKiiza, l3w.l lumphrcy na 13w. Bwcma Keneth. Mwishowc an zaidi, narnshukuru Mungu kwa kunipa uhai na afya bora kuniwezesha kumaliza masomo yangu.
Description: Tasnifu iliyowasilishwa kutosheleza baadhi ya mahitaji ya kuhitimu shahada ya bae katika chuo kikuu cha kimataifa cha Kampala.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12306/2403
Appears in Collections:Bachelor of Education

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thursday Herbert.pdf2.33 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.